Kolejne wyprawy Nowej Drogi

Od połowy września br. ruszyły kolejne wyprawy byłych więźniów w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.  Błażej, Sebastian, Bartek i Marcin  wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli z Dąbrowicy pod Lublinem i pieszo przemierzyli drogę do Krakowa.
350 km i codzienny, długi marsz tylko w towarzystwie opiekuna, który pomaga podjąć decyzję co dalej robić, jak postępować, jak ułożyć swoje życie.
Po wyprawach byłych więźniów czekają szkolenia, staże zawodowe oraz praca.
Do drogi szykują się kolejni kandydaci.

Od połowy września br. ruszyły kolejne wyprawy byłych więźniów w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.  Błażej, Sebastian, Bartek i Marcin  wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli z Dąbrowicy pod Lublinem i pieszo przemierzyli drogę do Krakowa. 350 km i codzienny, długi marsz tylko w towarzystwie opiekuna, który […]

Read More

Wyniki postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Lublin 2.09.2016

W dniu w dniu 2-09-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności zostało rozstrzygnięte .Wybrano  następujących wykonawców:

  1. Karolina Piór-Roman
  2. Jacek Matuszczak
  3. Mariusz Osypiuk
  4. Przemysław Śliwiński
  5.  Łukasz Halczak
  6. Józef Sławomir Orzeł
  7. Tadeusz Czerniak

Lublin 2.09.2016 W dniu w dniu 2-09-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie […]

Read More

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” ….

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zapytanie ofertowe opiekun
Zał nr 1 Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami młodymi

Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki pieszej
Zał nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. niekaralności
Zał nr 4 Oświadczenie wykonawcy dot. stanu zdrowia
Zał nr 5 Oświadczenie o braku powiązań
Zał nr 6 Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” …. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii […]

Read More

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

28-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” ….

 

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zapytanie ofertowe
Zał nr 1 ośw. warunki
Zał nr 2 powiązania
Zał nr 3 ośw. niepełnosprawni
Zał nr 4 formularz ofertowy

28-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” ….   Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, […]

Read More

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy”

25-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zapytanie ofertowe opiekun
Zał nr 1 Doświadczenie w pracy z osobami młodymi
Zał nr 2 Oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki pieszej
Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Zał nr 4 Formularz ofertowy

25-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków […]

Read More

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br.

 

OFERTA DLA SKAZANYCH

Regulamin rekrutacji ND POWER
zał. 1 Regulamin rekrutacji – formularz 1 ( ZK-AŚ)
zał. 2 Regulaminu rekrutacji – formularz 2 (1)
zał. 3 Regulamin rekrutacji Deklaracja uczestnictwa (2)
zał. 4 Regulamin rekrutacji ośw. nr 1
zał. 5 Regulamin rekrutacji ośw. nr 2
zał. 6 Regulamin rekrutacji Ośw nr 3. dane osobowe
zał. 7 Umowa uczestnictwa w projekcie 1

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br.   OFERTA DLA SKAZANYCH Regulamin rekrutacji ND POWER zał. 1 Regulamin rekrutacji – formularz 1 ( ZK-AŚ) zał. 2 Regulaminu […]

Read More

Kolejna edycja Nowej drogi rozpoczęta!

Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Europejską  Platformą Edukacyjną sp. z o.o. rozpoczyna  realizację projektu  „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15. Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  podniesienie  aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 młodych osób z  16 województw w wieku 18-24 lat o niskich kwalifikacjach należących do grupy NEET  tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu  i w szkoleniu  opuszczających zakłady karne  lub areszty śledcze  (do roku po opuszczeniu jednostek penitencjarnych) poprzez podniesienie ich potencjału osobistego, wsparcie wspomagające wejście na rynek pracy oraz dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Projekt będzie realizowany  od 1 lipca 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku. Planuje się, że po opuszczeniu programu 15 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie, 30 osób weźmie udział w stażach zawodowych i 20 osób w szkoleniach  prowadzących do nabycia , podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość projektu wynosi: 688 132, 50 zł,  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 584 912, 63 zł.

 

Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Europejską  Platformą Edukacyjną sp. z o.o. rozpoczyna  realizację projektu  „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15. Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w […]

Read More

Artykuł w Gościu Niedzielnym

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem o Nowej Drodze w Gościu Niedzielnym

http://legnica.gosc.pl/doc/3180275.Zyciowe-przejscie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem o Nowej Drodze w Gościu Niedzielnym http://legnica.gosc.pl/doc/3180275.Zyciowe-przejscie

Read More

Kamil w drodze

iefjeiiddnbodebg

W ramach realizacji NOWEJ DROGI 2016 w drogę z Lublina do Zgorzelca wyruszył  Kamil wraz z opiekunem Przemkiem. Przed nimi 30 dni i blisko 900 km wędrówki szlakiem św. Jakuba, przez Sandomierz, Kraków, Opole, Wrocław aż do Zgorzelca.

Projekt NOWA DROGA 2016 finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

W ramach realizacji NOWEJ DROGI 2016 w drogę z Lublina do Zgorzelca wyruszył  Kamil wraz z opiekunem Przemkiem. Przed nimi 30 dni i blisko 900 km wędrówki szlakiem św. Jakuba, przez Sandomierz, Kraków, Opole, Wrocław aż do Zgorzelca. Projekt NOWA DROGA 2016 finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Read More

Nowa droga 2016 rozpoczęta.

Nowa droga 2016 rozpoczęta.

W załączeniu materiał filmowy o Nowej Drodze zrealizowany przez TVP Lublin

http://lublin.tvp.pl/25039978/24-kwietnia-2016-g-2145 (00:10:00)

ijjjaeff

 

Nowa droga 2016 rozpoczęta. W załączeniu materiał filmowy o Nowej Drodze zrealizowany przez TVP Lublin http://lublin.tvp.pl/25039978/24-kwietnia-2016-g-2145 (00:10:00)  

Read More