Artykuł w Gościu Niedzielnym

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem o Nowej Drodze w Gościu Niedzielnym

http://legnica.gosc.pl/doc/3180275.Zyciowe-przejscie