Materiały promocyjne i Multimedia

Film promocyjny projektu Nowa droga

Film promocyjny projektu Nowa droga – wersja Angielska

Broszura Nowa Droga

Informacja promocyjna Nowa Droga

Promotional materials and multimedia

Brochure  New Way

New Way information letter

Audycje radiowe – Nowa Droga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

podsumowanie