Nowa Droga na konferencji ” Innowacje przeciw wykluczeniu społecznemu” w MPiPS

W dniu 8.10.2015 r,. odbyła się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Konferencja pt. ” Innowacje przeciw wykluczeniu społecznemu” na której zostały zaprezentowane rezultaty projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na konferencji został przedstawiony projekt Stowarzyszenia POSTIS ” Nowa Droga”.

http://innowacje-przeciw-wykluczeniu.crzl.gov.pl/

mms_img119981576