Porozumienie POSTIS z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie

W dniu 16 listopada 2015 r. w zostało zawarte porozumienie  o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem POSTIS a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie. Poniżej więcej informacji:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lublin/news,35588,porozumienie-o-wspolpracy-ze.html