Posiedzenie Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego

indeksW dniu 18 kwietnia 2016 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa lubelskiego podczas, którego Pani Prezes Stowarzyszenie POSTIS  zaprezentowała zasady powoływania, tworzenia i prac Międzysektorowych Zespołów ds. Reintegracji zawodowo-społecznej osób opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze w województwie lubelskim

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lublin/news,39453,posiedzenie-rady-terenowej-do.html

 

(fot. sw.gov.pl)