Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

28-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” ….

 

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zapytanie ofertowe
Zał nr 1 ośw. warunki
Zał nr 2 powiązania
Zał nr 3 ośw. niepełnosprawni
Zał nr 4 formularz ofertowy